top of page

New wine bangkok 

L o  c  a  t  i o  n

252301958_599791208104403_7815359320928070320_n.jpg

Location

คริสตจักรน้ำองุ่นใหม่

อาคาร SOZO บางนาคอมเพล็กซ์  

บางนา-ตราด ซอย 25

เขตบางนา กทม.

ตำแหน่ง ตึก SOZO https://goo.gl/maps/Agpx6t2BFwEdxe4H8

Contact : 062 714 0222

bottom of page