New wine bangkok 

L o  c  a  t  i o  n

bimg_20160621152047.jpg

Location

คริสตจักรน้ำองุ่นใหม่

โรงแรมอวาน่า ชั้น 20

900 บางนา-ตราด ซอย 12/1

ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพ, ประเทศไทย 10260

Contact : คุณโอ๋ 064-7894253